Frame: 56C - Keyed Shaft

Frame: 56C - Keyed Shaft
Item No.Dia No.Item NamePriceQty 
MAGB120N / A1/2 HP, 1 PH, 115/230V - SK1052Price:$291.38
Sale Price $179.99
MAGB121N / A3/4 HP, 1 PH, 115/230V - SK1072Price:$326.74
Sale Price $199.99
MAGB122N / A1 HP, 1 PH, 115/230V - SK1102Price:$374.08
Sale Price $229.99
MAGB123N / A1-1/2 HP,1 PH,115/230V - SK1152Price:$485.00
Sale Price $312.99
MAGB125N / A3 HP,1 PH, 208-230V/460V-SK1302Price:$823.52
Sale Price $507.99
MAGB835N / A2 HP, 1 PH, 115/230V - SK1202Price:$582.26
Sale Price $359.99
MAGH740N / A3 HP, 3 PH, 208-240V/480V-K3302Price:$824.90
Sale Price $508.99